Els nostres serveis

Engi-on Automatica ofereix solucions integrals des del disseny preliminar i de detall, la gestió integral de compres, construcció i muntatge, control de qualitat i la posada en marxa de les instal·lacions.

Ens encarreguem de l’execució de tota l’obra, ja sigui mitjançant recursos propis o bé subcontractant part dels treballs. D’aquesta manera, el client rep la instal·lació finalitzada al preu que s’ha pactat a l’inici del contracte

Solucions
integrals

Desenvolupem projectes a mesura i de “claus en mà” en funció de les seves necessitats. La clau per a proporcionar un bon servei “claus en mà” és tenir una estructura flexible, una bona sinergia amb les nostres empreses col·laboradores i per descomptat capacitació tècnica i profund coneixement del projecte.

Factory & Process Automation

Automatització i Control de processos
per a la Indústria 4.0

Àmplia experiència implementant solucions d’Automatització i Control per a la indústria del procés. Des del disseny inicial fins a la instal·lació i posada en marxa, proporcionem solucions completes d’automatització basades en sistemes oberts i escalables.

Industrial Process Desing

Disseny de processos
industrials

Posem la nostra experiència al teu servei per a crear les idees més innovadores en el disseny de nous processos productius, amb la finalitat d’aconseguir l’optimització de la producció i compromesos amb l’eficiència i el medi ambient.

• Selecció del procés productiu.
• Disseny de processos de control específics.
• Estudis d’optimització i millora de processos.
• Elecció de la tecnologia.
• Diagrames de flux de procés (PFD’s).
• Diagrames de canonades i instruments (P&ANEU’s).
• Distribució de planta.

Engineering & Technology Consulting

Auditories
Tecnològiques

El principal objectiu d’una auditoria tecnològica és avaluar les capacitats tècniques de la qual disposa una empresa, és a dir, realitzar una ‘foto’ de la situació actual. Això suposa analitzar el patrimoni tecnològic per a poder classificar les tecnologies existents i conèixer les fortaleses i febleses de les instal·lacions. A més, permet determinar la direcció del desenvolupament de l’empresa quant a les futures inversions i millores, destriant entre les tecnologies que haurien d’incorporar-se i les que manquen d’interès per estar obsoletes.

• Identificar el potencial tecnològic de l’empresa.
• Prioritzar les necessitats i orientar les inversions.
• Aprofitar les fortaleses detectades i corregir les febleses.
• Identificar quan hem d’adquirir tecnologia.
• Aportar informació sobre protecció de la propietat industrial.