Casos d'èxit

Assecadors
Rotatius

El nostre client Recalor és un proveïdor internacional d’assecadors rotatius industrials per a la indústria de la fusta a tot el món. Engi-on és el seu partner d’automatització per a tots els seus productes.
El procés d’assecat i la seva dinàmica és extremadament no lineal perquè el valor dels paràmetres d’assecat depèn de les variables d’entrada del flux dels gasos calents i de les condicions del material humit. Això unit als llargs temps de retard en el tromel i els temps de resposta en la generació de gasos calents dificulta el control.
Engi-on ha implementat amb èxit una estratègia de regulació basada en un control en cascada unit a un control predictiu que prediu l’evolució del procés en un futur pròxim basant-se en dades històriques
 

Cèl·lula Robotitzada
Pop-Up

El sistema fa ús de 2 càmeres de visió artificial per a determinar la posició de les tapes i dels flow-packs en cadascuna de les seves cintes. Un robot scara ultra-ràpid Staubli fa ús d’un algoritme avançat per a realitzar el seguiment dels objectes en moviment (Traking) i manipular-los sense perdre temps d’aturs de cintes.
 

Cèl·lula Robotitzada
OTG

Automatització d’una cèl·lula robotitzada per al estoig de blisters.
Un enginy mecànic que mitjançant diferents accionaments pneumàtics i un robot Staubli duu a terme la tasca d’agafar els estotjos, obrir-los, introduir els blisters, tancar l’estoig i deixar-los amb total precisió i velocitat.

Planta Multi-Propòsit
per a planta química

Automatització d’una planta química multipropòsit que treballa segons les normes ISO9001:2015, ISO14001:2015 i GMP (bones pràctiques de fabricació). El control és totalment flexible, la qual cosa li permet desenvolupar i escalar processos químics des de l’escala de laboratori fins a l’escala industrial de manera fàcil i ràpida.