Casos d’èxit

Assecadors
Rotatius

El nostre client Recalor és un proveïdor internacional d’assecadors rotatius industrials per a la indústria de la fusta a tot el món. Engi-on és el seu partner d’automatització per a tots els seus productes.
El procés d’assecat i la seva dinàmica és extremadament no lineal perquè el valor dels paràmetres d’assecat depèn de les variables d’entrada del flux dels gasos calents i de les condicions del material humit. Això unit als llargs temps de retard en el tromel i els temps de resposta en la generació de gasos calents dificulta el control.
Engi-on ha implementat amb èxit una estratègia de regulació basada en un control en cascada unit a un control predictiu que prediu l’evolució del procés en un futur pròxim basant-se en dades històriques
 

Cèl·lula Robotitzada
Pop-Up

El sistema fa ús de 2 càmeres de visió artificial per a determinar la posició de les tapes i dels flow-packs en cadascuna de les seves cintes. Un robot scara ultra-ràpid Staubli fa ús d’un algoritme avançat per a realitzar el seguiment dels objectes en moviment (Traking) i manipular-los sense perdre temps d’aturs de cintes.
 

Cèl·lula Robotitzada
OTG

Automatització d’una cèl·lula robotitzada per al estoig de blisters.
Un enginy mecànic realitzat pels nostres amics de Montcau que mitjançant diferents accionaments pneumàtics i un robot Staubli duu a terme la tasca d’agafar els estotjos, obrir-los, introduir els blisters, tancar l’estoig i deixar-los amb total precisió i velocitat.

Planta Multi-Propòsit
per a planta química

Automatització d’una planta química multipropòsit que treballa segons les normes ISO9001:2015, ISO14001:2015 i GMP (bones pràctiques de fabricació). El control és totalment flexible, la qual cosa li permet desenvolupar i escalar processos químics des de l’escala de laboratori fins a l’escala industrial de manera fàcil i ràpida.